Formulieren

Formulieren

Formulieren downloaden.

Deze kunt Downloaden en Opsturen tav Secretaris : Adres : Elfwekenlaan 1 , 3238 BD   , Zwartewaal.

Aanvraag Lidmaatschap 01

 Aanvraag vervolg  Lidmaatschap

Verzekerings verklaring.

Mutatie art. van het art. 13 van het huishoudelijk reglement zoals besloten op de algemene ledenvergadering van  4 november 2016.

Art. 13 :  Voor elk in de haven afgemeerd liggend vaartuig dien tenminste een verzekering tegen Wettelijke  Aaansprakelijkheid  van kracht te zijn .  De verzekeringsverklaring welke u jaarlijks toegestuurd krijgt (of download ) dient u vóór 31 december van dat jaar ingevuld te retourneren aan het secretariaat.

Bij in gebreken blijven , zult u de bij jaarlijkse nota een boete van € 50.00 moeten voldoen , maar de verplichting tot inlevering blijft uiteraard.

U kunt acrobat reader te instaleren via deze link