Lidmaatschap

Lidmaatschap

WSV-Zwartewaal is een gezellige sociale vereniging.

Wij verwachten betrokkenheid van alle leden.

Wilt u ook lid worden? Vul dan onderstaand formulier. U kunt ook een formulier afhalen bij het havenkantoor.

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.


  WATERSPORTVERENIGING ”Zwartewaal”

  Opgericht 3 april 1967
  Elfwekenlaan 1 3238 BD Zwartewaal
  Website: www.wsv-zwartewaal.nl

  AANVRAAGLIDMAATSCHAP

  Ondergetekende verzoekt hierbij om het lidmaatschap van W.S.V. “Zwartewaal” alsmede het
  *wel/niet inhuren van een ligplaats voor *zijn/haar boot.

  Hieronder de gegevens van uw vaartuig

  Aanvrager ontvangt een uitnodiging voor een gesprek met de Leden Advies Commissie (LAC), die
  voor zowel de vereniging als de aanvrager een bindend advies uitbrengt aan het bestuur.

  Bij het aanvragen van het lidmaatschap van watersportvereniging “Zwartewaal” dient u
  rekening te houden met de onderstaande regels en voorwaarden:

  Een contributie van :Euro 50,00 per jaar

  Een entreegeld van : Euro 75,00 voor boten tot 6 meter
  Euro 150,00 voor boten van 6 tot 9 meter
  Euro 250,00 voor boten van 9 tot 12 meter
  Euro 350,00 voor boten boven de 12 meter

  Indien gewenst aansluitkosten stroomvoorziening Euro 45,00

  Restitutie van entreegelden is uitgesloten.

  U dient uw boot, ter meting, bij de havenmeester aan te bieden.

  Twee verplichte werkbeurten te vervullen op zaterdagen in het winterseizoen, toe
  te wijzen volgens rooster.

  Bij het niet vervullen van een werkbeurt volgt een boete van Euro 75,00
  waarbij de plicht tot het vervullen van die werkbeurt onverkort van kracht blijft.

  Toewijzing geschiedt op volgorde van schriftelijke aanmelding c.q. ruilaanvragen.