Lidmaatschap

Lidmaatschap

WSV-Zwartewaal is een gezellige en sociale vereniging met een kleine 200 leden, direct gelegen aan de Brielse Maas, een van de grootste recreatieplassen van de regio. Mocht je de rivier op willen dan ligt de Voornse Sluis op een klein uurtje varen van onze haven.
Wij organiseren regelmatig gezellige evenementen en tochten waaraan u vrijblijvend kunt deelnemen.

Wilt u ook lid worden? Vul dan onderstaand formulier in. U kunt ook een formulier afhalen bij het havenkantoor.

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.


  WATERSPORTVERENIGING ”Zwartewaal”

  Opgericht 3 april 1967
  Elfwekenlaan 1
  3238 BD Zwartewaal
  Website: www.wsv-zwartewaal.nl

  AANVRAAG LIDMAATSCHAP

  Ondergetekende verzoekt hierbij om het lidmaatschap van W.S.V. “Zwartewaal” alsmede het
  *wel/niet inhuren van een ligplaats voor *zijn/haar boot.

  Uw vaartuig

  Uploaden Polis

  Onderstaand dient u een foto (niet ouder dan 2 weken) van elke zijde van uw boot te uploaden.

  Bij invaren van onze verenigingshaven zal uw boot eerst worden geschouwd door de havenmeester, dit om vast te stellen of uw boot overeenkomstig de foto's en informatie is die u ons heeft verstrekt. Dit rapport zal aan het LAC worden overhandigd, het LAC zal vervolgens wel/geen toestemming geven aan de havenmeester om u de ligplaats toe te wijzen.

  Aanvrager ontvangt vervolgens een uitnodiging voor een gesprek met de Leden Advies Commissie (LAC), die
  voor zowel de vereniging als de aanvrager een bindend advies uitbrengt aan het bestuur.

  Bij het aanvragen van het lidmaatschap van Watersportvereniging Zwartewaal dient u
  rekening te houden met de onderstaande regels en voorwaarden:

  Een contributie van :Euro 50,- per jaar.

  Een entreegeld van : Euro 75,- voor boten tot 6 meter.
  Euro 150,- voor boten van 6 tot 9 meter.
  Euro 250,- voor boten van 9 tot 12 meter.
  Euro 350,- voor boten boven de 12 meter.

  Indien gewenst aansluitkosten stroomvoorziening Euro 45,-

  Restitutie van entreegelden is uitgesloten.

  Twee verplichte werkbeurten, te vervullen op zaterdagen in het winterseizoen, toe
  te wijzen volgens rooster.

  Bij het niet vervullen van een werkbeurt volgt een boete van Euro 75,-
  waarbij de plicht tot het vervullen van die werkbeurt onverkort van kracht blijft.

  Toewijzing geschiedt op volgorde van schriftelijke aanmelding c.q. ruilaanvragen.